In this article

Werkprogramma 2019

In de eerste helft van 2019 publiceren we de onderzoeken waar we eind 2018 mee zijn begonnen. Daarna pakken we nieuwe onderwerpen op.

Print
Bestuurlijke behandeling

Lopende onderzoeken uit 2018:

  • Een quickscan naar de verkoop van een fabriekscomplex door de provincie Limburg aan Marsna Paper B.V
  • Kaders tellen
  • Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg
  • Financiële bindingen

Voor 2019 zijn dit de nieuwe onderwerpen:

  • Waterkwaliteit / waterveiligheid
  • Beleid gericht op werkgelegenheid
  • De rekenkamer zal het onderwerp ondermijning van bestuur in de eerste helft van 2019 verkennen. Het betreft een actueel en fundamenteel maatschappelijk vraagstuk in zowel de provincie Noord-Brabant als de provincie Limburg

Meer informatie over de onderwerpen en de Zuidelijke Rekenkamer vindt u in het werkprogramma 2019.

Downloads

Werkprogramma 2019
Downloaden