In this article

PAS (Programma Aanpak Stikstof) provincie Noord-Brabant

2017: Nederland kent 166 Natura 2000-gebieden. Natura 2000 is de benaming voor een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is (verdere) achteruitgang van de biodiversiteit in de betreffende gebieden te voorkomen. In 118 Natura 2000-gebieden worden de instandhoudingsdoelen bedreigd door een teveel aan stikstofdepositie. Om de Natura 2000-doelen in de 118 gebieden toch te bereiken en tegelijkertijd de impasse in de vergunningverlening te doorbreken hebben het Rijk en de provincies het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld.

Print
Bestuurlijke behandeling

Het PAS is een landelijk programma waarin overheden, natuurorganisaties en ondernemers samenwerken om de stikstofdepositie in de PAS-gebieden te verminderen, de natuur te versterken en daarmee ook economische ontwikkeling mogelijk te maken. Provincies zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor vergunningverlening in het kader van het PAS en voor het beheer van Natura 2000-gebieden. In het verlengde hiervan zijn ze ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het PAS.

In het factsheet kunt u lezen wat het PAS inhoudt, wat er wordt verstaan onder de herstelwerkzaamheden en hoe er door vermindering van stikstofdepositie ruimte wordt gecreëerd voor economische ontwikkeling.

Daarnaast hebben wij een achtergronddocument opgesteld met uitgebreide informatie over het PAS en de doelen.

Downloads

PAS Noord-Brabant-Factsheet
Downloaden
Achtergrond document PAS Noord-Brabant
Downloaden