Print
Bestuurlijke behandeling

De rol van provincies in de samenleving wordt steeds meer een regisserende in plaats van een uitvoerende. Provincies kunnen diverse financiële instrumenten inzetten, waaronder het verstrekken van garanties en leningen en het aangaan van deelnemingen.

In het onderzoek dienen per provincie de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord:

  • Wat is de totale omvang (aantallen, balanswaarde/financieel belang, uitgaven en inkomsten) van de bestaande garanties, leningen en deelnemingen en wat zijn specifieke kenmerken hiervan (termijnen/looptijden, voorwaarden)?Welke ontwikkelingen hebben zich in de afgelopen jaren voorgedaan in de omvang?
  • Wat kan op basis van de antwoorden op vragen 1 en 2 worden gezegd over de lange termijn effecten (‘bindingen’), zowel financieel als beleidsmatig?
  • Wat zijn de geldende wettelijke kaders (vigerende wet- en regelgeving op nationaal en provinciaal niveau) voor garanties, leningen en deelnemingen?
  • Op welke wijze zijn deze kaders uitgewerkt en aangevuld in provinciaal beleid en beheer?
  • Op welke wijze worden Provinciale Staten geïnformeerd over de inzet van garanties, leningen en deelnemingen?
  • Hoe sturen en hoe kunnen Provinciale Staten sturen op de inzet van deze instrumenten?

Meer informatie over het onderzoek vindt u in de startnotitie.

 

 

 

Downloads

Startnotitie
Downloaden