In this article

Begroting 2019

Op 19 juni heeft de Zuidelijke Rekenkamer de Begroting 2019 aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg.

Print
Bestuurlijke behandeling

De Zuidelijke Rekenkamer stelt jaarlijks een begroting op en legt verantwoording af in haar jaarverslag. Wij zijn daarbij gehouden aan het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

U kunt onze begroting 2019 downloaden.

 

 

 

Downloads

Begroting 2019
Downloaden