Zuidelijke Rekenkamer

De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Doeltreffendheid: levert het beleid van het provinciebestuur de gewenste resultaten op?
Doelmatigheid: zet de provincie de juiste budgetten zo goed mogelijk in voor de gewenste resultaten?
Rechtmatigheid: werken de provincies volgens de in de wet gestelde regels?

 

 

Heeft u vragen of heeft u een suggestie voor een onderzoeksonderwerp? Neem contact met ons op.

De Zuidelijke Rekenkamer is ook te volgen via Twitter: @zuidrekenkamer