Laatste nieuws

  13 december 2016

  Nieuw Werkprogramma 2017

  lees meer »
  4 november 2016

  Agenda 2017 - 2022

  lees meer »
  27 oktober 2016

  Onderzoek Investeringsfondsen Noord-Brabant

  lees meer »
  28 september 2016

  Onderzoek naar Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg gestart.

  lees meer »
  29 september 2016

  Rekenkamer start met onderzoek naar de procedure bij verkoop Attero

  lees meer »
  9 september 2016

  Rapport Toepassing beheersstatuut Ontwikkelbedrijf aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Brabant

  lees meer »
  15 juli 2016

  Marc Vermeulen benoemd als voorzitter

  lees meer »
  6 juli 2016

  Rapport Externe inhuur provincie Noord-Brabant op 15 juli aangeboden aan Provinciale Staten Noord-Brabant

  lees meer »

Zuidelijke Rekenkamer

De Zuidelijke Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Doeltreffendheid: levert het beleid van het provinciebestuur de gewenste resultaten op?
Doelmatigheid: zet de provincie de juiste budgetten zo goed mogelijk in voor de gewenste resultaten?
Rechtmatigheid: werken de provincies volgens de in de wet gestelde regels? 

Heeft u vragen of heeft u een suggestie voor een onderzoeksonderwerp? Neem contact met ons op.

De Zuidelijke Rekenkamer is ook te volgen via Twitter: @zuidrekenkamer